با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

درباره ما

شرکت بهکار الکترونیک کرج در سال 1382با هدف طراحی و ساخت سیستم های الکترونیک و دیجیتال به شماره 201265به ثبت رسید و در سال 1384با توجه به نیاز روزافزون صنایع بسته بندی به دستگاه سیل القایی برای آب بندی ظروف و اجباری شدن این روش در بعضی از صنایع تحقیقات در این زمینه آغاز شد که نتیجه آن ساخت دستگاه سیل القایی 3کیلووات آب خنک و اخذ تاییدیه طرح از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران شد و تا کنون نیز سعی بر آن داشته ایم با ارایه محصولات مختلف در زمینه روش سیل القایی مجموعه کاملی را در این بخش فراهم کنیم.