با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

مشتریان ما

شرکت بهکار الکترونیک کرج این افتخار را داشته که با بیشتر صنوف اعم از مواد غذایی، دارویی،سموم و کود شیمیایی، روغنهای صنعتی و مواد شیمیایی  همکاری داشته که لیست بیشتر این مشتریان گرامی در صفحات بعدی قابل مشاهده است.