با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

صنف مواد غذایی

 

لیست شرکتهای تولید کننده مواد غذایی که از شرکت بهکار الکترونیک کرج دستگاههای سیل  القایی خریداری کرده اند به شرح زیر میباشد:

دستگاههای دستی

دستگاههای اتومات