با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

صنف روغنهای صنعتی

لیست شرکتهای تولید کننده روغنهای صنعتی که از شرکت بهکار الکترونیک کرج دستگاههای سیل  القایی خریداری کرده اند به شرح زیر میباشد: 

 

دستگاههای دستی

 

 

 

دستگاههای اتومات