با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

صنف مواد دارویی

 

لیست شرکتهای تولید کننده مواد دارویی که از شرکت بهکار الکترونیک کرج دستگاههای سیل  القایی خریداری کرده اند به شرح زیر میباشد:

دستگاههای دستی

 

 

 

دستگاههای اتومات