با ما تماس بگیرید

026-36309454
026-36309479   

محصولات

 

شرکت بهکار الکترونیک کرج در حال حاضر 4 نوع دستگاه سیل القایی را تولید میکند:

1. دستگاه سیل القایی اتومات هواخنک BEA6000

2. دستگاه سیل القایی اتومات هواخنک BEA3000

3. دستگاه سیل القایی اتومات آب خنک BEW3000

4. دستگاه سیل القایی دستی